ŠPED-AGENC, špedicija in agencija d.o.o.

spedicija@sped-agenc.si

Letališka 16, 1000 Ljubljana, Slovenija, Tel.: +386 1 586 25 80, Fax: +386 1 586 25 99

 

ID za DDV: SI51361442

Matična št. 2010488

TRR: 03104-1000259151

SWIFT Code: SKBASI2x

IBAN Code: SI5603104-1000259151

SKB d.d., Ajdovščina 4, SI1513 Ljubljana

Osnovni kapital družbe: 2.100.000 SIT

Temeljno sodišče v Ljubljani, št. reg. vložka 1/40388/00

Oblikovanje in izdelava: Telprom d.o.o.